صید نهنگ در شط

یادداشت‌های من درباره‌ی زندگی، ادبیات، سینما و تئاتر

صید نهنگ در شط

یادداشت‌های من درباره‌ی زندگی، ادبیات، سینما و تئاتر

صید نهنگ در شط

گمان‌کردن، رویا دیدن و نوشتن

اگر بخواهم خودم را تعریف کنم، مختصرش می‌شود این‌ها:

- قصه‌ساز
- من گُنگ خواب دیده و عالم تمام کَر
-زن‌کودکِ عاشقِ جان به بهار آغشته
- ریشه‌ای در خواب خاک‌های متبرک
- پهلو به پهلوی خیل نهنگ‌های جوان غوطه می‌خورم
- غلامِ خانه‌های روشن
- دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ادبیات داستانی
- دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر
-فارغ از تحصیل دوره‌ی کامل فیلم‌نامه‌نویسی از خانه‌ی بین‌الملل بامداد
- می‌نویسم؛ چون هیچ کاری رو به اندازه‌ی نوشتن نه بلدم و نه عاشق

{این سری مطالب به عنوان محتوای تخصصی برای سایت لک‌لک بوک با تکیه بر کتاب «مکتب‌های ادبی» رضا سید حسینی گردآوری شده است.}
 
شناخت مکتب‌های ادبی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم برخورد بهتری با کتاب‌ها و درک جهان درونی‌شان داشته باشیم. در این بخش می‌کوشیم تا شما را با مکتب‌ها یا جنبش‌های ادبی جهان از گذشته تا امروز آشنا کنیم.
در انتهای هر مطلب نیز، نمونه‌های برجسته‌ی مکتب مورد نظر ذکر شده است.
 
برای مطالعه‌ی هر پرونده روی آن کلیک کنید. این مطلب به مرور به‌روز می‌شود.
 
مکتب کلاسیسیسم چیست و کلاسیک‌ها چه کردند؟
 
 
مکتب رمانتیسیسم چیست و رمانتیک‌‌ها چه کردند؟
 
 
 
 
مکتب ناتورالیسم چیست و ناتورالیست‌ها چه کردند؟
 
 
مکتب پارناس (هنر برای هنر) چیست و پارناسین‌ها چه کردند؟

 

 

مکتب سمبولیسم چیست و سمبولیست‌ها چه کردند؟

 

مکتب اکسپرسیونیسم چیست و اکسپرسیونیست‌ها چه کردند؟

 

مکتب دادائیسم چیست و دادائیست‌ها چه کردند؟

 

مکتب سوررئالیسم چیست و سوررئالیست‌ها چه کردند؟

 

مکتب اگزیستانسیالیسم چیست و اگزیستانسیالیست‌ها چه کردند؟

 

رمان نو چیست؟

 

جنبش مدرنیسم چیست و مدرنیست‌ها چه کردند؟

 

جنبش پست مدرنیسم چیست و پست‌مدرنیست‌ها چه کردند؟

 

نسل بیت چیست و این گروه چه کردند؟